DPS Czarne

Orientacja zawodowa- wyjście na pocztę

08.02.2023 r. Uczestnicy tut. WTZ  w ramach rehabilitacji zawodowej wybrali się na pobliską pocztę w celu zapoznania się z pracą  listonosza oraz innych pracowników poczty. Serdecznie dziękujemy za miłe przyjęcie i udzielenie interesującej prelekcji na temat  zawodu listonosza.