DPS Czarne

Warsztaty Terapii Zajęciowej „PROMYK”

 

Warsztaty Terapii Zajęciowej „PROMYK” w Czarnem powstały 30 września 2004 roku dzięki zaangażowaniu Starosty Powiatu Człuchowskiego. 

Jednostką organizacyjną Warsztatów Terapii Zajęciowej „ Promyk” jest Dom Pomocy Społecznej w Czarnem.

Warsztat realizuje zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej zmierzające do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności, niezbędnych do prowadzenia przez osobę niepełnosprawną niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia na miarę jej indywidualnych możliwości. 

Warsztat przeznaczony jest dla 40 osób.

Uczestnikami warsztatu są osoby niepełnosprawne, które ukończyły 18 lat, mają orzeczony znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności i posiadają wskazania do uczestnictwa w terapii zajęciowej zawarte w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności wydanym przez właściwy organ. 

Warsztat jest placówką pobytu dziennego czynną przez 5 dni roboczych w tygodniu , tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00, z dwiema przerwami trwającymi od 15 do 30 minut, z możliwością prowadzenia dodatkowych zajęć kulturalnych, sportowych, turystycznych w godzinach popołudniowych oraz w dni wolne od pracy na terenie siedziby Warsztatu i poza nim. Czas zajęć wynosi nie więcej niż 7 godzin dziennie i 35 godzin tygodniowo.

Terapia dla 40 uczestników prowadzona jest w 8 pracowniach pod kierunkiem instruktorów, psychologa i specjalisty do spraw rewalidacji. Każda z pracowni usprawnia osoby niepełnosprawne w innej dziedzinie.