DPS Czarne

Kontakt WTZ

Dom Pomocy Społecznej Warsztaty Terapii Zajęciowej „PROMYK”

77-330 CZARNE
ul. Zamkowa 19
telefon: 59 83 32 061

Email: wtzpromyk@onet.pl

Formularz kontaktowy WTZ