DPS Czarne

Historia

Dom Pomocy Społecznej w Czarnem powstał w 1958 roku na mocy uchwały Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Koszalinie jako Zakład Specjalny dla Niedorozwiniętych Umysłowo i Upośledzonych Dziewcząt i Kobiet w Czarnem. Dom powstał na bazie byłego kasyna oficerskiego mieszczącego się w zabytkowym pałacu.

Jak podaje kronika DPS w dniu 21 sierpnia 1958 roku do Zakładu przybyły siostry ze Zgromadzenia Franciszkanek, które zajęły się porządkowaniem budynku, a trzy miesiące później oddano do użytku budynek pałacowy. Pierwszymi pensjonariuszkami były emerytki. Po kilku dniach podjęto jednak decyzję o umieszczeniu ich w innej placówce, a pod koniec stycznia 1959 roku do Czarnego przyjechały Panie z niepełnosprawnością intelektualną.

Zgodnie z Uchwałą XLVIII/230/2010 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 25 sierpnia 2010 roku Dom Pomocy Społecznej przeznaczony jest dla osób przewlekle psychicznie chorych.
W związku z reformą administracyjną kraju Dom nasz znalazł się w województwie pomorskim i z chwilą powstania powiatów podlega Powiatowi Człuchowskiemu.
W tym też czasie nastąpił intensywny rozwój bazy Domu Pomocy Społecznej. Zostało wybudowane Powiatowe Centrum Rehabilitacji i Terapii Zajęciowej, które świadczy usługi rehabilitacyjne dla mieszkańców naszego domu, powiatu oraz pensjonariuszy z całego kraju. Powstały również Warsztaty Terapii Zajęciowej, w których osoby niepełnosprawne zdobywają umiejętności potrzebne w życiu codziennym oraz pracy zawodowej.
Zagospodarowano teren wokół Domu, nad rzeką wybudowano aleje spacerowe, altany, a także korty tenisowe, boiska do gry, amfiteatr i dwa odkryte baseny.
Na terenie Domu znajduje się również Zakład Aktywności Zawodowej, w którym osoby niepełnosprawne mogą realizować się w pracy zawodowej.