DPS Czarne

Jak zostać uczestnikiem WTZ?

Dom Pomocy Społecznej Warsztaty Terapii Zajęciowej „Promyk”  realizuje zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej, zmierzające do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności, niezbędnych do prowadzenia przez osobę niepełnosprawną niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia, na miarę jej indywidualnych  potrzeb. Część uczestników samodzielnie przychodzi  na zajęcia, a część objęta jest dowozem naszym warsztatowym autobusem. To instytucja pobytu dziennego. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godz: 800 – 1500.

Uczestnikami warsztatu są osoby niepełnosprawne, pełnoletnie mające orzeczony  znaczny  lub  umiarkowany stopień niepełnosprawności i posiadają wskazania do uczestnictwa  w terapii zajęciowej.      

Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną, pełnoletnią z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem  niepełnosprawności oraz wskazaniem do uczestnictwa w terapii zajęciowej –możesz zostać uczestnikiem WTZ „Promyk” w Czarnem

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 59 – 8332061     59 – 8332454 lub w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Człuchowie.