DPS Czarne

Pracownie

PRACOWNIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO

Zajęcia prowadzone są w pracowni wyposażonej w niezbędny sprzęt gospodarstwa domowego. W czasie zajęć uczestnicy poznają sposoby przyrządzania prostych potraw: zup, sałatek, deserów, ciast. Poznają także urządzenia kuchenne i zasady posługiwania się nimi. Uczą się nakrywania i dekorowania stołu oraz odpowiedniego zachowania się przy stole. Poznają wartości odżywcze warzyw i owoców, a także zasady zdrowego żywienia. Zajęcia uczą podopiecznych samodzielności w dziedzinie zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych. Wpływają pozytywnie na samopoczucie, wzmacniają poczucie własnej wartości i wiary we własne możliwości, poczucia odpowiedzialności i zaradności życiowej, uczą wykonywania pracy zespołowej.

PRACOWNIA INFORMATYCZNO-POLIGRAFICZNA

W zależności od możliwości fizycznych i intelektualnych, uczymy naszych podopiecznych podstawowych umiejętności wykorzystania programów użytkowych, takich jak: edytory tekstu, programy służące do przygotowywania prezentacji, obróbka zdjęć i grafiki, etc. Praca na pracowni polega m.in. na przepisywaniu tekstów (które później znajdą się np. na stronie www), projektowaniu wizytówek i folderów, drukowaniu okolicznościowych zaproszeń, życzeń świątecznych. Pracownia wyposażona jest w sześć komputerów połączonych w sieć, drukarki, skaner, ksero, bindownicę, aparat cyfrowy, kamerę. Wykonywanie nawet prostych prac komputerowych, tj. przepisywanie prac, tworzenie kartek okolicznościowych, wizytówek itp. kształtuje koordynację wzrokowo-ruchową, sprawność manualną, rozwija logiczne myślenie. Satysfakcja z efektu pracy mobilizuje, staje się motorem do dalszej systematycznej pracy.

PRACOWNIA PLASTYCZNO-OGRODNICZA

Pracownia plastyczna podejmuje różnorodne metody i formy pracy zgodne z indywidualnym programem rehabilitacji dla każdego uczestnika. W pracowni tej zajmujemy się doskonaleniem poszczególnych uzdolnień, pobudzaniem wyobraźni twórczej, usprawnianiem zdolności manualnych. Uczestnicy korzystają z różnorodnych materiałów, narzędzi i pomocy np.: papieru, farb, pasteli, plasteliny, modeliny czy bibuły. W ramach zajęć wykonują figurki i ozdoby z masy solnej, stroiki i kartki świąteczne, ozdabiają talerze i filiżanki, malują obrazy, a także tworzą je z resztek tkanin.

PRACOWNIA RĘKODZIEŁA ARTYSTYCZNEGO

W tej pracowni uczestnicy poznają techniki wyrazu artystycznego, pozwalające na rozwijanie smaku i estetyki oraz doskonalenie sprawności manualnej, cierpliwości, wrażliwości na piękno. Uczestnicy przy pomocy instruktora wykonują, powielają, tworzą: bukiety, stroiki, kartki i książki okolicznościowe, kompozycje kwiatowe w ramach i naczyniach stojących, prace wyklejane z ziaren nasion. Powstają obrazki malowane kredkami, butelki malowane farbą do szkła, obrazki z kulek z bibuły, choinki z szyszek oraz wiele innych pięknych rękodzieł. Wyroby pracowni zdobią pomieszczenia pracowni, a niekiedy stają się miłym upominkiem. Uczestnicy poprzez obcowanie ze sztuką doskonalą swoją koordynację wzrokowo-ruchową oraz podtrzymują i rozwijają sprawność manualną. Bardzo ważnym celem tych zajęć jest wpływ na wzrost własnej wartości i umiejętności działania w grupie.

PRACOWNIA DZIEWIARSKA

W pracowni tej uczestnicy uczą się haftu krzyżykowego, gobelinowego, tkania na prostych ramach tkackich. W grupie prowadzona jest także nauka w zakresie posługiwania się podstawowymi przyborami – nożyczkami, igłą, szydełkiem, igłą tkacką, a wszystko po to, aby przyswoić uczestnikom proste czynności, takie jak cerowanie, przyszywanie guzików, naszywanie łat. Uczestnicy uczą się obsługi warsztatu tkackiego, na którym wykonywane są dywaniki ze skrawków materiałów, wełny oraz ze sznurka. Poznają również obsługę hafciarki. Za pomocą wszystkich powyższych technik wykonywane są m.in. poduszki, chodniki, makatki, zabawki, makramy, haftowane obrazy, serwetki i patchworki.

PRACOWNIA WIKLINIARSKO-STOLARSKA

Szczególnie lubianym przez uczestników zajęciem jest wyplatanie z wikliny, które rozwija sprawność manualną i koordynację wzrokowo – ruchową, ale również wycisza i uspakaja. Podczas zajęć w pracowni duży nacisk kładziony jest również na: poznanie i rozróżnianie narzędzi stolarskich, naukę posługiwania się podstawowymi narzędziami stolarskimi (młotek, piła ręczna, ścisk stolarski, wiertarka) w zależności od możliwości uczestnika; minimalizowanie lęku przed urządzeniami; poznanie oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa; samodzielność w przygotowaniu stanowiska pracy; zachowanie ładu i porządku w miejscu pracy; wdrożenie do używania odzieży ochronnej; kształtowanie właściwych postaw zawodowych, dokładność, odpowiedzialność, punktualność.

PRACOWNIA CERAMICZNA

Pracownia ceramiczna ma na celu kształtowanie wyobraźni, naukę zachowania proporcji oraz perspektywy, poprawę zdolności manualnych, wyzwalanie zainteresowań artystycznych, nabycie umiejętności umożliwiających pracę zawodową na stanowiskach pomocniczych. W tej pracowni uczestnicy  poznają historię ceramiki, stosowania, przygotowania i obróbki materiałów ceramicznych. Zapoznają się z technikami lepienia ręcznego, kształtowaniem, modelowaniem wyrobów ceramicznych o coraz bardziej skomplikowanych kształtach; uczą się zasad suszenia wyrobów z gliny, przekształcanie wyrobów glinianych w ceramiczne poprzez wypalanie,  szkliwienia wyrobów ceramicznych.

PRACOWNIA TECHNIK RÓŻNYCH

Kształci osoby, które wykazują predyspozycje do prac rękodzielniczych wykonywanych z różnych materiałów m.in. takich jak: sznurek sizalowy, siano, papier, karton, czy materiały naturalne, różnego rodzaju szyszki, ziarna. Uczestnicy zapoznają się z podstawowymi dziedzinami sztuk plastycznych tj. rysunek, szkic wykorzystując zdobytą wiedzę w zajęciach praktycznych. Nabywają umiejętności dobierania odpowiednich materiałów do rodzaju wykonywanej przez siebie pracy. Podczas zajęć uczestnicy poznają nowe, doskonaląc jednocześnie nabyte wcześniej, umiejętności projektowania prac plastycznych. Tworzą kompozycje plastyczne za pomocą różnych materiałów i narzędzi w postaci papieru, plasteliny, modeliny, szkła, sznurka (tkzw. makrama), skóry. Wykonują rysunki i malunki przy wykorzystaniu farb akrylowych i plakatowych.

ZAJĘCIA REHABILITACJI RUCHOWEJ (KINEZYTERAPIA)

Program rehabilitacyjny ma na celu poprawienie ogólnej sprawności fizycznej, koordynacji wzrokowo – ruchowej oraz korekcję wad postawy. Cyklicznie uczestnicy przygotowują się do zawodów w pływaniu na basenie, bowlingowych, tenisa ziemnego, bilardowych i spartakiad sportowych dla osób niepełnosprawnych. Uczestnicy biorąc udział w licznych imprezach sportowo – rekreacyjnych zdobywają puchary, nagrody i dyplomy, a przede wszystkim uczą się zdrowej rywalizacji i współzawodnictwa. Dla poprawy kondycji uczestnicy często korzystają również z turnusów rehabilitacyjnych.