DPS Czarne

Zajęcia z psychologiem w zespole opiekuńczo – terapeutycznym

03.02.2023r. W zespole opiekuńczo – terapeutycznym odbywają się również zajęcia z psychologiem. W czasie zajęć nasze Panie poznawały różne formy komunikacji interpersonalnej ( werbalne i niewerbalne). W ramach komunikacji niewerbalnej uczyły się znaków języka migowego. Panie ćwiczyły również w praktyce skuteczne sposoby porozumiewania się.