DPS Czarne

Zajęcia rewalidacyjne w WTZ

03.02.2023 r. Rewalidacja – to proces kompleksowych i skoordynowanych działań, mających na celu wspieranie rozwoju, terapię, usprawnianie i edukację osób z niepełnosprawnościami. Celem indywidualnych zajęć rewalidacyjnych w tut. WTZ jest wyrównywanie braków intelektualnych i psychoruchowych uczestnika, spowodowanych zaburzeniami somatycznymi, psychicznymi, bądź niesprzyjającymi warunkami środowiskowymi oraz braków wynikających z deficytów rozwojowych. Celem jest również stymulowanie rozwoju, stwarzanie warunków i sytuacji, w których wszystkie funkcje mogą się uaktywnić, wzmacnianie motywacji oraz tych sił biologicznych i psychicznych, które są u danej osoby najsilniejsze.
Prezentowane zajęcia prowadzone przez specjalistę do spraw rewalidacji to:

  • terapia światłem
  • sensoplastyka
  • terapia dźwiękiem
  • techniki relaksacyjne