DPS Czarne

„Twoja twarz brzmi znajomo” w WTZ

22.02.2024 r. W wydarzenie- show muzyczno-taneczne „ Twoja twarz brzmi znajomo” w WTZ zainspirowanego popularnym programem- tut. WTZ zaangażowały się na całego. Uczestnicy przedstawili na scenie aż 10 interpretacji znanych utworów muzycznych, bezbłędnie naśladując wokalistów, zadbano również o detale w postaci strojów, rekwizytów i aranżacji sceny. Dziękujemy Jurorom : naszej pani Dyrektor, pani Joannie i panu Piotrowi za docenienie pracy jaka została włożona w przygotowanie tego przedsięwzięcia.