DPS Czarne

Pompujemy dla Nadii !!!

26.02.2024 r. Dziękujemy LKS Czarni-Czarne za nominację. Jako Dom Pomocy Społecznej w Czarnem nominujemy: Zakład Aktywności Zawodowej w Czarnem, Urząd Miasta i Gminy Czarne oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Czarnem.