DPS Czarne

Społeczność w zespole opiekuńczo- terapeutycznym

09.08.2023 r. W naszym Domu prowadzone są różnorodne formy terapii, z których Panie chętnie korzystają. W zespole opiekuńczo- terapeutycznym odbywają się cyklicznie spotkania społeczności. Tematem omawianym podczas społeczności były emocje. Dzięki nim nawiązujemy relacje interpersonalne, reagujemy na świat zewnętrzny. Rozpoznawanie uczuć swoich i innych osób jest cenną umiejętnością przydatną w codziennym życiu.