DPS Czarne

Muzykoterapia w plenerze

10.08.2023 r. Uczestnicy naszych WTZ chętnie angażują się w zajęcia  z muzykoterapii, pozwalają one naszym podopiecznym  wyzwolić swój potencjał twórczy, energię i bawić się muzyką na wszelkie sposoby. Rozwijają oni  umiejętności społeczne, ćwiczą  pamięć poprzez zapamiętywanie tekstów piosenek,  śpiewają z podkładem melodycznym, grają na instrumentach perkusyjnych, wyklaskują proste schematy  rytmiczne. Przygotowują się do występów, przeglądów artystycznych.