DPS Czarne

Zbiórka charytatywna – zbiórka baterii dla Filipa!

12.01.2023 r. „By nie musieć świata pamiętać, by wciąż go widzieć! Ratuj wzrok Filipa!” Uczestnicy WTZ „Promyk”  systematycznie angażują się w zbiórkę charytatywną  na rzecz Filipa Pawełek.  Cel zbiórki  –  to terapia genowa  – szansa na uratowanie wzroku.  Tym razem zbieraliśmy dla Filipa baterie, które oddaliśmy do punktu skupu.