DPS Czarne

Zajęcia w Bibliotece CCK w Czarnem

17.05.2023 r. Panie z naszego Domu chętnie uczestniczą w zajęciach w Bibliotece CCK
w Czarnem. Tym razem dotyczyły one historii Czarnego.