DPS Czarne

Zajęcia plastyczne

07.11.2023 r. W trakcie tych zajęć mieszkańcy rozwijają wyobraźnię, motorykę małą, pobudzają fantazję oraz kreatywność .Uczą się także cierpliwości, dyscypliny i samokontroli w trakcie powstawania prac.