DPS Czarne

Zajęcia muzyczno-rytmiczne w WTZ

16.01.2024 r.

„Rytmika nie jest sztuką, nie jest celem samym w sobie,

jest przygotowaniem do wszystkich sztuk, jest wychowaniem.”

( Emil Jaques- Dalcroze)

W zajęciach z osobami z niepełnosprawnością  gry i zabawy ruchowe odgrywają szczególnie ważną rolę. Stymulują rozwój fizyczny, zdrowotny a także osobowościowy .Istotą tej edukacji jest pobudzanie aktywności ruchowej, która rozwija naszych uczestników pod względem psychofizycznym.  Muzyka zaspokaja potrzebę przeżyć estetycznych i jest przyczyną bezinteresownych wzruszeń. Oprócz działania relaksującego pobudza do aktywności władze umysłowe i uczucia, a doznania estetyczne stają się elementem „oczyszczającym” oraz zmniejszającym napięcie i lęk.