DPS Czarne

Zajęcia Klubu Książki

24.04.2023 r. Panie uczestniczyły w zajęciach Klubu Książki – analizowały teksty z ,,Małego księcia”. Jest to niezwykła opowieść, która niesie mądrość i prawdy życiowe.
,,(…) Od każdego należy wymagać tylko tyle, ile ten jest w stanie z siebie dać.
Nie skarby są przyjaciółmi, ale przyjaciel skarbem (…)”.