DPS Czarne

Zaborska Olimpiada Sportowa w Brusach

21.06.2023 r. Reprezentacja uczestników naszych WTZ wzięła udział w XI Zaborskiej Olimpiadzie Sportowej, która odbyła się w Brusach. Mieliśmy okazję zaprezentować się w poszczególnych konkurencjach sportowych. Dziękujemy za zaproszenie i integracyjne spotkanie na olimpiadzie.