DPS Czarne

Wyjście integracyjne

05.05.2023 r. Uczestnicy tut. WTZ w ramach realizacji treningu ekonomicznego i treningu umiejętności społecznych wzięli udział w wyjściu do lokalnej restauracji. Uczyli się gospodarowania własnymi środkami finansowymi oraz rozwijania pozytywnych zachowań, zaradności i samodzielności w samoobsłudze. Zapoznali się z kartą dań, samodzielnie zamawiali i płacili za posiłek, każdy zwracał uwagę na kulturę zachowania się w miejscu publicznym. Wyjście nasi uczestnicy uznali za sympatyczne i pouczające.