DPS Czarne

Wspólne wyjście na pizzę

12.12.2023 r.  Uczestnicy  tut. WTZ wybrali się do znanej lokalnej restauracji „Studio 2000”. Integracyjne wyjście przeprowadzono w ramach treningu korzystania z miejsc użyteczności publicznej oraz umiejętności spędzania czasu wolnego.