DPS Czarne

Wielkanocny konkurs – na najsmaczniejszy żurek wielkanocny, na najsmaczniejszą babkę wielkanocną, na najpiękniejszą palmę.

Dnia 04.04.2023r. odbył się wielkanocny konkurs, który wpisał się już w tradycję naszego Domu. Komisja miała trudne zadanie, ponieważ poziom był bardzo wysoki. Wyłoniono najsmaczniejszy żurek, najsmaczniejszą babkę oraz najpiękniejsza palmę. Zwycięski żurek ugotowano na WTZ ,,Promyk”, najsmaczniejsza babkę upiekł Zespół opiekuńczo – terapeutyczny, natomiast najpiękniejszą palmę wykonał Zespół mieszkalny I.