DPS Czarne

Trening prokognitywny w zespole opiekuńczo – terapeutycznym

04.09.2023 r. W zespole opiekuńczo – terapeutycznym cyklicznie odbywają się zajęcia z psychologiem. Podczas obecnych zajęć nasze Panie  brały aktywny udział  w treningu prokognitywnym. Jego celem  była poprawa  zdolności  pamięciowych oraz jakości codziennego funkcjonowania.