DPS Czarne

Trening ekonomiczny w WTZ

11.04.2024 r. Trening ekonomiczny jest potrzebny, by jak najpełniej uczestnicy naszych WTZ mogli uczestniczyć w życiu społecznym i by uzyskali jak największą własną samodzielność oraz zaradność życiową. Trening ekonomiczny uczy wartości pieniądza, gospodarowania nimi, dokonywania przemyślanych zakupów, przekazuje podstawy wiedzy ekonomicznej.