DPS Czarne

Tak pomagamy! Zbieramy nakrętki

Luty 2024 r. Od kilku lat z powodzeniem organizowane są w całej Polsce akcje mające na celu zbieranie plastikowych nakrętek z butelek PET. Plastik tego rodzaju jest cennym surowcem, który przekazany do skupu pozwala zdobyć środki na zakup sprzętu rehabilitacyjnego lub sfinansowanie leczenie dla najbardziej potrzebujących osób. Po raz kolejny nasz Dom zaangażował się w zbiórkę nakrętek. Wspólnie wrzucamy uzbierane przez nas nakrętki do przeznaczonych do tego „serc”. Pomoc charytatywna uczy nas wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości, tolerancji, rozwijają empatię, kształtuje pozytywną postawę wobec cierpiących i potrzebujących.