DPS Czarne

Święto Pań w Zespole III

08.03.2024 r. Święto Kobiet obchodziliśmy jak zawsze w radosnym nastroju przy muzyce, wspólnym śpiewie, rozmowach i słodkim poczęstunku.