DPS Czarne

Święta Wielkanocne w Zespole II

„Wielkanoc to wiosna, wiosna to nadzieja, nadzieja to radość i szczęście dnia codziennego”.
Święta Wielkanocne w naszym Zespole upłynęły w ciepłej i rodzinnej atmosferze, Panie spotkały się na uroczystym śniadaniu i chętnie korzystały z wiosennych spacerów.