DPS Czarne

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

2 kwietnia na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Świadomości Autyzmu ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Motywem obchodów jest kolor niebieski. Uczestnicy naszych WTZ solidaryzując się z chorymi na autyzm ubrali się w tym dniu na niebiesko. Jesteśmy świadomi, że autyzm jest bardzo poważnym zaburzeniem rozwojowym dotykającym coraz większą liczbę dzieci. Wczesna diagnoza i rozpoczęcie intensywnej terapii behawioralnej może znacząco odmienić życie dziecka z autyzmem i jednocześnie życie całej jego rodziny.