DPS Czarne

Wolne miejsca!

    WOLNE MIEJSCA ŻEŃSKIE I MĘSKIE

     W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W CZARNEM 

     Zapraszamy!       

Dom Pomocy Społecznej w Czarnem jest jednostką organizacyjną Powiatu Człuchowskiego, działającą w formie jednostki budżetowej. Dysponuje 199 miejscami dla osób przewlekle psychicznie chorych. 

Dom Pomocy Społecznej usytuowany jest na obrzeżach miasta, nieopodal rzeki Czernicy. Znajduje się na dużej, ładnie zagospodarowanej powierzchni dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych. Piękne otoczenie m.in. parku ze starodrzewiem tworzy atmosferę spokoju i zapewnia kontakt z przyrodą.

Dom świadczy usługi: w zakresie potrzeb bytowych, opiekuńcze, wspomagające.   Pracownicy Domu służą pomocą mieszkańcom we wszystkich podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacji, niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych. Mieszkańcom umożliwia się udział w terapii zajęciowej, podnoszeniu sprawności i aktywizacji, umożliwia się zaspakajanie potrzeb religijnych i kulturalnych, zapewnia się warunki do rozwoju samorządności wśród mieszkańców.

Część mieszkalną Domu tworzy kompleks kilku budynków m.in. XIX wieczny zamek. Wszystkie budynki pozbawione są barier architektonicznych. 

Zamieszkanie w domu pomocy społecznej jest oderwaniem od naturalnego środowiska. To nie tylko zmiana miejsca zamieszkania, otoczenia, ale tez reguł i warunków życia.

Zasadniczym celem wszystkich działań podejmowanych przez personel zatrudniony w Domu Pomocy Społecznej jest zapewnienie mieszkańcom jak najlepszej opieki  i wsparcia.      Każda osoba jest traktowana indywidualnie. Zespół terapeutyczno- opiekuńczy,  swoimi staraniami dąży do tego, aby mieszkańcy czuli się jak najlepiej,  odczuwali troskę o siebie, mieli poczucie komfortu życia, własnej  wartości i przydatności, mimo różnych ograniczeń spowodowanych chorobami.

Mając na uwadze zasadę intymności i własnej przestrzeni życiowej mieszkanki tut. Domu mają do dyspozycji pokoje 1,2,3 i 4 – osobowe, wyposażone w gustowne meble, kwiaty, obrazy, przedmioty będące własnością mieszkanek ( zdjęcia rodzinne, cenne pamiątki, sprzęt RTV ), estetyczne i funkcjonalne łazienki. Wyposażenie pomieszczeń zgodne jest z obowiązującym standardem. Wnętrza Domu stwarzają mieszkańcom poczucie przytulności, intymności i bezpieczeństwa. 

Oprócz pokoi mieszkalnych pensjonariusze mogą korzystać m.in. z pracowni terapeutycznych, pomieszczeń do rehabilitacji, kuchenek pomocniczych, jadalni, gabinetu medycznej pomocy doraźnej.

Mieszkanki w naszym Domu znajdują bardzo dobrą opiekę. Pensjonariuszki mają zapewnione wsparcie wykwalifikowanych terapeutów, instruktorów terapii, psychologa, pracowników socjalnych. Całodobową pomoc zapewniają im pielęgniarki, opiekunowie i pokojowe. 

Wszechstronna opieka terapeutyczna, kulturalno-oświatowa, medyczna, a także rekreacyjne usytuowanie Domu wpływają na zapewnienie Mieszkańcom dogodnych i komfortowych warunków życia w domowej atmosferze.