DPS Czarne

Sensoplastyka w WTZ

16.04.2024 r. W naszych WTZ zajęcia z sensoplastyki prowadzi specjalista do spraw rewalidacji. Taka sensoplastyka opiera się na wykorzystaniu do zabawy materiałów, z których uczestnicy samodzielnie tworzą różnorodne masy plastyczne, do wykorzystania na zajęciach. Poprzez dotykanie, wąchanie, a czasem i smakowanie, pobudzamy ciekawość świata, kreatywność oraz ekspresję twórczą. Porównanie faktur, zróżnicowanie konsystencji, rozmaitość zapachów i bogactwo smaków wspiera integrację sensoryczną na wielu płaszczyznach. Poprzez eksperymentowanie z różnymi teksturami, kształtami i zapachami, nasi uczestnicy rozwijają zdolności manualne, umiejętności poznawcze i wyobraźnię. Tworzyli m.in.: ciastolinę, piasek kinetyczny, barwiony makaron. Ta forma zabawy rozwojowej pobudza naszych podopiecznych do samodzielnego myślenia, poszukiwania rozwiązań i wyrażania swoich emocji poprzez sztukę.