DPS Czarne

Podsumowanie zajęć rehabilitacji społecznej

26.06.2024 r. Rehabilitacja społeczna jest ważną składową w terapii osób niepełnosprawnych – rozwijanie zainteresowań, nabywanie nowych umiejętności, odkrywanie potencjału. Jak co roku odbyło się podsumowanie pracy, wyróżnienie najbardziej aktywnych mieszkańców, tradycyjny grill oraz pląsy w rytm muzyki.