DPS Czarne

Pierwszy Dzień Wiosny

Tradycyjnie 21 marca Mieszkańcy naszego Domu powitali wiosnę. Mimo deszczowej pogody barwny korowód udał się, aby spalić w ognisku symbol zimy – Marzannę. Wiosnę powitano śpiewem przy akompaniamencie gitary oraz tradycyjnie kiełbaskami.