DPS Czarne

Międzynarodowy Dzień Tolerancji w WTZ

16.11.2023 r. Uczestnicy tut. WTZ zorganizowali z okazji tego wyjątkowego dnia spotkanie z panią psycholog. W czasie zajęć skupili się na poznaniu znaczenia terminu tolerancja oraz wyszukiwaniu jego synonimów.