DPS Czarne

Gry edukacyjne w WTZ

05.01.2022 r. Nasi uczestnicy otrzymali różnorodne gry w prezencie mikołajkowym oraz jako nagrody konkursowe. Gry edukacyjne mają wiele zalet. Wiedzą o tym uczestnicy, którzy chętnie korzystają z tej metody zdobywanie wiedzy i umiejętności. Czynnikiem charakteryzującym tę metodę jest zabawa, która jest niezwykle przydatna w procesie uczenia. Stosowanie na zajęciach gier edukacyjnych przynosi szereg korzyści, należą do nich między innymi:
♦ zwiększone zaangażowanie uczestników,
♦ rozwijanie kreatywności i innowacyjności,
♦ zwiększenie efektywności uczenia się,
♦ rozwijanie umiejętności współpracy.