DPS Czarne

Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112

10.02.2023 r. Z okazji Europejskiego Dnia Numeru Alarmowego 112 odbyła się pogadanka ta temat funkcjonowania nr 112, który został wprowadzony w państwach członkowskich UE. Specjalista d.s. BHP omawiał nie tylko w jakich sytuacjach należy dzwonić pod nr 112, ale również przedstawił od tzw. kuchni funkcjonowanie Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Polsce.