DPS Czarne

Dzień Matki w WTZ

26.05.2023 r. Dzień Matki to jedno z najpiękniejszych dni w roku. Szacunek i pamięć o każdej matce jest wyrazem miłości oraz podziękowania za trud włożony w wychowanie dziecka. O matkach nie zapomnieli uczestnicy naszych WTZ. Zaprosili mamy i przedstawili program artystyczny podczas, którego recytowali wiersze, śpiewali piosenki, czytali sentencje. W wykonanie programu uczestnicy włożyli dużo wysiłku i serca. Na zakończenie występu mamy zostały obdarowane ręcznie wykonanymi serduszkami i kartkami. Wzruszone ale uśmiechnięte twarze mam były wielkim podziękowaniem dla wszystkich uczestników za ich starania w przygotowanie imprezy. Po części artystycznej wszyscy goście zostali zaproszeni na słodki poczęstunek.