DPS Czarne

Dzień Bezpiecznego Komputera

12 października obchodziliśmy w WTZ Dzień Bezpiecznego Komputera, którego celem było uwrażliwienie naszych uczestników na zagrożenia, z jakimi możemy się spotkać podczas korzystania z internetu i nowoczesnych technologii. To też okazja, by podnosić swoją świadomość na tematy związane z cyberbezpieczeństwem.