Zadzwoń 59 83 32 061 / 59 83 32 062 lub napisz dps_czarne@poczta.onet.pl

Terapia

Organizacja terapii zajęciowej w naszym Domu jest uzależniona od aktualnych potrzeb i możliwości mieszkańca.  Indywidualne plany wsparcia opracowuje i weryfikuje zespół terapeutyczno-opiekuńczy. Zajęcia są dobrowolne i dostępne dla wszystkich podopiecznych.

Podstawowym celem terapii zajęciowej jest aktywizacja mieszkańców, rozwijanie osobowości, nabywanie nowych umiejętności oraz kontynuowanie swoich zainteresowań.

Twórczy udział w zajęciach buduje poczucie własnej wartości i sensu życia, eliminuje monotonie dnia codziennego, nudę i pustkę.

Terapia zajęciowa odgrywa bardzo ważna rolę nie tylko w sferze fizycznej ale również i psychicznej. To dzięki zajęciom możemy aktywizować mieszkanki w codziennych czynnościach, wyrabiać samodzielność, pobudzać wiarę w społeczną przydatności czy wyprowadzać mieszkańca z bierności.

Wyspecjalizowana kadra stara się zorganizować czas wolny proponując szeroki wachlarz zajęć.

W naszym Domu terapeuta, instruktorzy terapii, psycholog wykorzystują różne metody i formy pracy. Zajęcia odbywają się grupowo i indywidualnie, codziennie w poszczególnych pracowniach, tj.:

W ramach aktywizacji mieszkańców prowadzone są różnorodne rodzaje zajęć terapeutycznych:

Artreterapia 

W czasie tych zajęć mieszkańcy zajmują się malowaniem na płótnie, papierze, drewnie, szkle i wszelkiego innego rodzaju materiałach. Podopieczni własnoręcznie wykonują pocztówki okolicznościowe, świąteczne, obrazki, kompozycje kwiatowe, stroiki świąteczne, które są wysyłane do zaprzyjaźnionych osób i instytucji. Zajęcia te w doskonały sposób pozwalają mieszkańcom na wyrażenie samego siebie, doskonalą umiejętności już nabyte i uczą nowych.

Muzykoterapia

Zajęcia te polegają na wszelkiego rodzaju umuzykalnianiu, śpiewaniu znanych piosenek, uczeniu się  nowych, słuchaniu muzyki, udziale w koncertach. Terapia ta umożliwia ekspresję uczuć i przeżyć. Nasi mieszkańcy bardzo chętnie uczestniczą w tych spotkaniach i jest to najliczniejsza sekcja.

  

Biblioterapia 

Terapia poprzez literaturę dostarcza naszym mieszkańcom nowego spojrzenia na własne problemy, czasami dostarcza tematów do rozmów, ubarwia czas wolny. Nasze mieszkanki chętnie korzystają z zasobów bibliotecznych zarówno na terenie naszego Domu jak i biblioteki miejskiej oraz garnizonowej.

Ergoterapia 

Wspiera, uzdalnia i usprawnia naszych mieszkańców niezależnie od wieku poprzez zajęcia manualne, takie jak hafciarstwo, wikliniarstwo, robótki na drutach, wykonywanie przedmiotów z makaronu, ryżu itp.

Hortikuloterapia 

Uczestnicy terapii ogrodowej mają możliwość bezpośredniego kontaktu z naturą; zajmują się pielęgnacją kwiatów doniczkowych, polegającą na podlewaniu kwiatów, pieleniu donic ogrodowych, zgrabianiu liści. Zajęcia te mają na celu wyrobienie nawyku dbania o swoje najbliższe otoczenie, o rabaty kwiatowe w ogrodzie. Praca przy pielęgnacji zieleni kształtuje poczucie estetyki, uczy umiejętności współpracy w grupie.

 

Kinezyterapia

Chętne mieszkanki uczestniczą w grupowych ćwiczeniach ruchowych oraz indywidualnych.

 

Ludoterapia

W czasie uczestnictwa w tego rodzaju terapii nasze mieszkanki biorą udział w różnego rodzaju grach i zabawach, w zajęciach rekreacyjnych oraz imprezach integracyjnych.

Filmoterapia

Ta audiowizualna odmiana biblioterapii dostarczająca  wsparcia psychicznego mieszkańcom i pozwala  im lepiej radzić sobie ze swoją chorobą czy niedomaganiem. W filmoterapii wykorzystywane są filmy zarówno fabularne, popularnonaukowe jak i edukacyjne. Spotkania  z filmem mają na celu  poprawę samopoczucia mieszkańców.

Wychodząc z założenia, że tut. Dom nie jest jedynie instytucją, ale przede wszystkim „Domem Rodzinnym” dla jego mieszkanek staramy się, aby atmosfera w nim panująca była iście domową. Organizujemy i obchodzimy tak jak w każdym domu wszelkie święta
i uroczystości: Boże Narodzenie, Wielkanoc, Święta Państwowe oraz urodziny i imieniny Mieszkanek. Mieszkanki mają możliwość uczestniczenia w życiu kulturalnym naszego miasta, wyjeżdżają do zaprzyjaźnionych Domów,  na wycieczki, do kina, teatru.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!