27-28. 06.2022 r. Uczestnicy WTZ „Promyk” zwiedzali Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior w Szczecinku, którego podstawowym celem jest edukacja ekologiczna, realizowana przez osobiste doświadczenia natury i zjawisk zachodzących w otaczającym nas środowisku oraz działania, związane z szeroko rozumianą poprawa jakości wód w naszych jeziorach.