15.06.2022r. Uczestnicy naszych WTZ systematycznie biorą czynny udział w zajęciach z hortikuloterapii. Poprzez pielenie rabat, zamiatanie alejek dbają o przepiękne otaczające nas tereny zielone – co w efekcie prowadzi do poprawy kondycji psychofizycznej, sprawności manualnej i motorycznej.