06.06.20022 r. Nasze Panie czynnie uczestniczą w zajęciach terapeutycznych – układanie kompozycji, które służą jako dekoracje, rysowanie w plenerze a także nauka obsługi niszczarki. Jest także czas na rozrywkę i relaks – karaoke, zabawy z chustą terapeutyczną, gry ruchowe.