31.05.2022 r. W ramach zajęć z psychologiem zorganizowaliśmy dla naszych uczestników trening percepcji społecznej. Stanowi on jedną z form treningu umiejętności społecznych. W czasie zajęć doskonalili oni umiejętność trafnego spostrzegania i rozumienia komunikatów niewerbalnych, percepcji społecznej oraz postaw interpersonalnych.