20.05.2022 r. Każdego dnia przed rozpoczęciem zajęć terapeutycznych Panie chętnie uczestniczą w gimnastyce porannej. Poranne słońce zachęca do ćwiczeń na świeżym powietrzu.