16.05.2022 r. Podczas zajęć literackich Panie przypomniały życie i twórczość Jana Brzechwy. Wiele jego utworów znanych jest z dzieciństwa i kanonu lektur szkolnych. Panie czytały, a także recytowały wiersze ,,Na straganie”, ,,Kaczka dziwaczka”, ,,Kłamczucha”, krótkie wiersze z cyklu ,,200″.
W czasie zajęć niejednokrotnie przywoływane były wspomnienia z dzieciństwa oraz lat szkolnych.