19.05.2022 r. Czym jest hortikuloterapia? Hortiterapia, hortikuloterapia czy ogrodoterapia jest metodą terapii zajęciowej, która wykorzystuje rośliny i ogrody do wspomagania leczenia tradycyjnego. W zasadzie można powiedzieć, że każdy może z niej korzystać. Są jednak schorzenia, przy których szczególnie wskazana jest praca terapeutyczna w ogrodzie. Wskazuje się m.in. zaburzenia depresyjne, ze spektrum autyzmu, nadpobudliwość, zaburzenia sensoryczne, ale bardzo pozytywnie reagują na nią także osoby starsze i niepełnosprawne intelektualnie. Hortiterapia może być prowadzona w formie czynnej lub biernej. Bierna forma terapii polega na przebywaniu w ogrodzie i obcowaniu z naturą poprzez wszystkie zmysły. Czynna hortiterapia włącza dodatkowo drobne prace ogrodnicze, polega na uprawianiu roślin, wykonywaniu prac porządkowych, ale również wykonywaniu różnych prac artystycznych wykorzystujących rośliny.

Uczestnicy WTZ „Promyk” systematycznie korzystają z tej formy terapii zarówno w formie biernej jak i czynnej. Wiosna jest ta porą roku, kiedy to uczestnicy pracowni plastyczno-ogrodniczej sadzą nasiona i sadzonki warzyw, ziół oraz kwiatów oraz uczą się dbania o rośliny na co dzień.