17.05.2022 r. Gimnastyka ogólnousprawniająca dla uczestników tut. WTZ prowadzona jest w formie zajęć grupowych, których zasadniczym celem jest podniesienie ogólnej sprawności oraz rozwijanie zdolności motorycznych i koordynacji ruchowej. Zajęcia odbywają się mi.in. w sali rehabilitacyjnej, wyposażonej w wysokiej jakości sprzęt do fizykoterapii i rehabilitacji. Udział w zajęciach pozwala uczestnikom zadbać o kondycję fizyczną, jak również uczyć się prozdrowotnego trybu życia.