13.05.2022 r. W ramach zajęć z psychologiem w zespole III odbyły się ćwiczenia multisensoryczne. Celem zajęć było aktywizowanie zmysłów ( wzroku, słuchu, smaku, zapachu, dotyku) oraz rozwijanie elastyczności poznawczej osób dorosłych. Panie brały aktywny udział w proponowanych ćwiczeniach.