12.05.2022 r. Uczestnicy tut. WTZ  wzięli udział w spotkaniu integracyjnym w  Gminnym Przedszkolu w Czarnem  z  grupą dzieci „Krasnoludki”. Nasi uczestnicy zaprezentowali sposób poruszania się osoby niewidomej z białą laską oraz własne interpretacje czytania popularnych baśni, natomiast dzieci zaprosiły wszystkich do wspólnej zabawy. Proces włączania osób z niepełnosprawnością do społeczeństwa należy rozpocząć jak najwcześniej. Przedszkole jest idealnym miejscem do kształtowania postaw akceptacji i tolerancji dla odmienności oraz do odkrywania tego, co łączy poprzez wspólną naukę i zabawę.