04.05.2022 r. W ramach zajęć z psychologiem zorganizowano dla naszych Pań zabawy aktywizujące w czasie których wzbogacały zasób słownictwa, rozwijały kreatywność oraz umiejętność myślenia logicznego i abstrakcyjnego.