07.05.2022 r. Panie z naszego Domu miały okazję obejrzenia koncertu muzyczno – recytatorskiego
,,Podaj rękę Ukrainie”, który odbył się w amfiteatrze przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnem.