05.05.2022 r. Niepełnosprawność nie może być przyczyną dyskryminacji. Realizacja praw osób niepełnosprawnych to likwidacja istniejących barier oraz realizacja wsparcia na każdej
z możliwych płaszczyzn. Z okazji tego dnia, Panie przygotowały program artystyczny, po którym wszyscy wspólnie raczyli się kiełbaskami z grilla.